Alla barns lika värde är inte bara en självklarhet i ett rättvist samhälle, utan också en grundläggande mänsklig rättighet. Att alla barn har samma värde innebär att de har samma rätt till liv, frihet och trygghet som alla andra människor. Det innebär också att alla barn har lika mycket viktiga behov av kunskap, mat, tak över huvudet och medicinsk care. Barns olika behov ska tas tillvara på ett sådant sätt att deras chanser till en framgångsrik framtid inte begränsas av förutsedd social bakgrund eller etnicitet.

Alla barn har samma värde – det är en självklarhet i ett rättvist samhälle.

I ett rättvist samhälle är det en självklarhet att alla barn har samma värde. Alla barn ska ha lika möjligheter till utbildning, omsorg och trygghet. Inget barn får diskrimineras på grund av kön, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning. Alla barn har rätt till en god uppväxt med trygghet och kärlek.

Alla barns lika värde – en grundpelare i ett rättvist samhälle.

Alla barns lika värde är en grundpelare i ett rättvist samhälle. I Sverige har vi lång tradition av att se till att alla barn får lika möjligheter och chansen att utvecklas och lyckas. Det innebär bland annat att ingen får diskrimineras på grund av sin bakgrund, kön eller funktionsnedsättning. Alla barn ska ha rätt till en god utbildning, oavsett vilken familj de vuxit upp i. Likabehandlingen gör det möjligt för alla barn att nå sina drömmar och leva ett fullt och gott liv.

Lika värde för alla barn – en naturlig del av ett riktigt samhälle.

I Sverige har vi ett gemensamt värdeomdöme som säger att alla barn är lika mycket värda. Det innebär att varje barn har samma rättigheter och möjligheter, oavsett vem föräldrarna är, var i landet de bor eller om de har funktionsnedsättningar. Detta värdeomdöme präglar allt vi gör på olika områden i samhället – från skolan till socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Alla barn behöver trygghet, kunskap och omsorg för att må bra. Detta är en naturlig del av ett riktigt samhälle.

Samma värde för alla barn – det är bara rätt och rimligt!

Barn är vår framtid och därför ska alla barn ha samma möjligheter till en bra start i livet. Det handlar inte om att ge alla barn samma sak, utan det handlar om att se till att alla barn har de förutsättningar som behövs för att kunna lyckas. Att ge alla barn samma värde är bara rätt och rimligt.

Det finns ingen anledning till att något barn ska missgynnas eller hindras från att utvecklas på grund av sin sociala eller ekonomiska bakgrund. Alla barn har lika mycket värde och vi måste göra allt vi kan för att se till att alla får chansen att lyckas i livet.

Barns lika värde – en självklarhet i vilket riktigt, schyst samhâlle som helst!

Det är en självklarhet att barn har samma värde oavsett social status, etnicitet eller kön. I ett schyst samhälle tar man hand om alla barn på lika villkor och ser till att de får möjlighet att utvecklas och leva ett gott liv. Barns lika värde innebär inte bara att alla barn har rätt till olika slags stöd och hjälp från myndigheter och organisationer, utan även att alla ska behandlas med respekt av andra människor i samhället. Inget barn ska behöva känna sig utanför eller missgynnas på grund av något som är helt beyond their control.

Kategorier: Politik