Designprocessen är en metod som används för att ta fram nya idéer och lösa problem. Den består av olika steg, såsom idégenerering, analys och konceptualisering. Designern börjar med att identifiera behovet eller problemet som ska lösas. Därefter genereras många olika idéer, ofta genom brainstorming eller andra former av grupparbete. Analysen innebär att man går igenom alla idéer och väljer ut de bästa alternativen. Under konceptualiseringen arbetar man sedan fram detaljerna i det valda konceptet och skapar en prototype eller modell av hur det slutliga produkten/projektet kan se ut. Slutligen testas prototypen för att säkerställa att den fungerar som planerat.

Idéer – hur får man fram nya idéer?

Det finns olika tekniker som man kan använda för att hitta nya idéer, och det är inte alltid lätt att veta vilken approach som passar bäst för just det problemet man vill lösa. Brainstorming är en av de mest klassiska och enkla metoderna – man samlar ihop ett gäng människor och tillsammans kommer ni fram till så många idéer som möjligt, oavsett om de verkar bra eller inte. Att vända på problemet kan vara en annan effektiv strategi – istället för att titta på hur du ska lösa det, fråga dig själv vad som skulle behövas för att orsaka problemet. Ibland kan inspirationen komma från helt oväntat håll, så det är aldrig dumt att vara öppen för all sorts input.

Brainstorming – hur gör man en bra brainstorm?

När man brainstormar är målet att komma på så många idéer som möjligt. Brainstorming fungerar bäst när det görs i grupp, eftersom man då kan få input från andra och bygga vidare på varandras idéer. För att en brainstorm ska bli lyckad är det viktigt att alla deltagarna känner sig bekväma med att lägga fram sina idéer, utan att kritiseras eller ifrågasattas. Man bör också se till att inte fokusera för mycket på en enda idé, utan luta sig tillbaka och lita på processen – ofta dyker de bästa idéerna upp när man minst anar det!

Skissande – vad är det och hur gör man det på rätt sätt?

Skissande är en konstform som innebär att skapa bilder med hjälp av snabba, ofta osammanhängande streck. Skissandet har många olika syften – det kan vara ett sätt att visualisera idéer, lösa problem och förmedla information. Det kan också användas som en form av terapi eller bara för att det är roligt.

Det finns ingen riktig eller fel metod när det gäller skissandet – allt handlar om att experimentera och hitta den teknik som fungerar bäst för dig. Men det finns vissa grundläggande tips du kan följa för att bli en bättre skissare:

1. Börja med de grundläggande formerna. Lek med olika former, linjer och stilar tills du hittar något du trivs med.
2. Fokusera på processen, inte resultatet. Skissandet är en form av mindfulness där man måste vara helt uppmärksam på vad man gör i nuet. Försök inte tvinga fram något specifikt resultat – låt idéerna flöda fritt istället!
3. Ha tålamod och var inte rädd för att göra misstag. Ingen är perfekt (och det är precis vad som gör skissandet så roligt). Se misstagen som chanser till experimentera fram nya idéer ist

prototyping – vad är det och när använder man sig av det?

Prototyping är en metod för att skapa och testa olika idéer eller koncept. Det går ut på att snabbt och enkelt ta fram en tillfällig modell av något som man sedan kan testa och förbättra innan det slutgiltiga resultatet tas fram. Prototyping används ofta inom design, teknik och ingenjörskap, men även inom andra områden där man vill ha snabba resultat med lite investering.

Testning – av produkt och/eller process, hur gör man det på rätt sätt?

Testning av produkt och/eller process är ett viktigt steg i utvecklingsprocessen för att säkerställa att det slutliga resultatet uppfyller de krav och förväntningar som finns. Det finns olika typer av testning, beroende på vad som ska testas, och hur man gör det på rätt sätt beror också på vilken typ av testning det handlar om. Generellt sett kan man säga att det finns två huvudsakliga typer av testning: funktions- och icke-funktionella tester. Funktionella tester syftar till att testa hur en produkt eller process fungerar, medan icke-funktionella tester inriktar sig på andra aspekter av produkten eller processen, såsom prestanda, användbarhet, stabilitet etc. När det gäller funktions testing finns det flera olika metoder som kan användas, beroende på vad man vill testa. En vanlig metod är enhets testing, dvs. testing av enskilda delar eller funktioner av systemet för att se till att de fungerar som de ska. Manuell testing är another common method used for functional testing where testers manually execute test cases without the use of any automation tools; this is often used for exploratory testing or when it’s not feasible to automate the tests. Automation can be used for both functional and non-functional testing; common tools used for automated testing are Selenium and HP UFT (formerly known as QuickTest Professional). Non-functional testing is typically more challenging to automate since it often requires specialized knowledge and skills; common types of non-functional tests include load/stress/performance tests, security tests and usability tests.