Människor före profiter. Det låter enkelt, men hur kan vi verkligen åstadkomma det? Vi måste inse att vi inte lever i ett perfekt samhälle och att vissa saker kommer alltid att vara orättvisor. Men det betyder inte att vi inte kan göra något åt det. Vi måste börja med oss själva och se till att vi gör val som prioriterar människor framför profiter. Detta innebär bland annat: – Att stödja företag som har en positiv social påverkan, dvs företag som arbetar för hållbarhet, jämställdhet osv. – Vara medveten om vilka produkter man konsumerar och vilken påverkan de har på miljön och/eller arbetsvillkoren för de som producerat dem. – Fundera på hur man personligen kan bidra till ett bättre samhälle, t ex genom engagemang i olika organisationer eller projekt. Alla insatser räknas! Genom att göra små steg mot ett mer hållbart och solidariskt samhálle visar vi vad vi tycker är viktigt – människor framför profiter!

Människor i fokus – inte vinsten.

Människor i fokus – inte vinsten. Det är det som ska gälla i framtiden, enligt Håkan Juholt, LO-ordförande. Han menar att vi måste bryta den onda cirkeln av allt högre vinster och löner till få och stora bolag medan alltfler familjer lever i ekonomisk osäkerhet. istället ska vi satsa på mer jämlika villkor och en ekonomi där fler deltar och tjänar pengar. Detta innebär bland annat att investeringarna måste prioriteras om, från aktiebolagen till de som sysselsätter flest människor – små och medelstora företag, offentlig sektor samt kollektivavtalade anställningar.

Gör det möjligt för alla att ha råd med grundläggande behov.

Alla ska ha råd med grundläggande behov. Det är en mänsklig rättighet att ha tillgång till de grundläggande behoven för ett värdigt liv. Detta innebär mat, bostad, kläder, medicin och utbildning. Dock har inte alla dessa rättigheter i dag. Många människor lever i fattigdom och saknar dessa grundläggande behov. Vi måste göra det möjligt för alla att ha råd med dessa behov. Detta kan göras genom olika stöd system från staten eller andra organisationer. Vi måste också se till att inga barn far illa och att alla har lika chanser i livet, oavsett vilken social bakgrund man har.

Investera i utbildning och forskning istället för marknadsföring och reklam.

Investera i utbildning och forskning istället för marknadsföring och reklam. Detta är ett bättre sätt att långsiktigt öka försäljningen av varor och tjänster. Genom att investera i utbildning och forskning ger man människor chansen att ta reda på mer om produkten, vilket i sin tur ökar försäljningen. Det är en mycket mer hållbar strategi än att bara lita på marknadsföring och reklam som snabbt kan bli dyrt och ineffektivt.

Stoppa produktionen av onyttiga, skadliga eller farliga produkter.

Stoppa produktionen av onyttiga, skadliga eller farliga produkter. Detta är viktigt för att förebygga skador och faror för människors hälsa och säkerhet. Onyttiga, skadliga eller farliga produkter kan innehålla kemikalier som är skadliga för hälsan, till exempel bromerade flammskyddsmedel (BFR: er), kadmium och nickel. Dessa kemikalier kan orsaka cancer, hormonella störningar, nervskador och andra allvarliga hälsoproblem. Farliga produkter kan också innehålla mekaniska delar som kan vara farliga om de inte fungerar på rätt sätt, till exempel leksaker med smådelar som barn kan svälja eller fastna i luftvägarna. Andra onyttiga eller skadliga produkter inkluderar livsmedel med mycket salt, socker eller fetma; alkoholhaltiga drycker; tobaksprodukter; medicinska preparat som inte används på rätt sätt; giftiga husdjurssalter; elektronikavfall med blybatterier; kosmetika med olagligt innehåll av tungmetaller eller andra toxiner; glödlampor med mer än 0,5 mg kvicksilver per liter lampa.

Se till att alla har lika möjligheter till arbete, boende och hälsosamma livsmedel.

Alla människor har olika förutsättningar och behov, men alla ska ha lika möjligheter till arbete, boende och hälsosamma livsmedel. Arbete är en viktig del av livet, det ger oss mening och struktur. Boendet är en grundläggande behov och hälsosamma livsmedel är nödvändigt för att vi ska må bra. Alla har olika förutsättningar, men alla ska ha lika möjligheter.

Kategorier: Politik