Arbete är en grundläggande mänsklig rättighet. Varje människa har rätt till arbete, fritt val av arbete och anständiga och jämställda arbetsvillkor inklusive lön. Arbetsmiljön ska vara sådan att den inte utgör något hot mot de anställdas hälsa eller säkerhet. Runt om i världen finns det dock fortfarande många personer som inte har tillgång till ett anständigt arbete eller en god arbetsmiljö. Detta är orsakat av olika faktorer, exempelvis korruption, brist på politisk vilja och liknande. Arbetares rättigheter bör därför styrkas genom internationella åtgärder.

Den allmänna rätten till arbete

Arbete är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla människor har rätt till ett arbete som är anständigt, men för många människor i världen är detta inte en verklighet. I stora delar av Afrika och Asien är arbetslösheten hög och de flesta människor tvingas leva i extrema fattigdom. Globaliseringen har också skapat nya former av arbetslöshet, såsom den uppmjukade labour-marknaden där många arbetare endast har tillfälliga kontrakt eller inget fast jobb alls. Detta gör det svårt för folk att planera sina liv och tjäna tillräckligt med pengar för att försörja sig själva och sina familjer. Arbete är inte bara en ekonomisk fråga, det är också en fråga om social status, identitet och vardaglig glans. För att bevara sin dignitet behöver alla ha ett arbete.”

Att få ett anständigt och tryggt jobb

Enligt lagen om anständigt arbete och trygga jobb, ska alla arbetare ha rätt till ett anständigt arbete. Ett anständigt arbete innebär att det är fritt från fara, diskriminering och kränkande självbehandling. Det betyder också att det ger en rimlig lön som gör det möjligt för den anställde att leva ett värdigt liv. Arbetsgivaren har skyldighet att erbjuda trygga och säkra arbetsplatser med goda arbetsvillkor. Alla arbetare ska ha rätt till regelbundna löneutbetalningar, avtalade semestrar samt information om sin anställning.

En god och säker arbetsmiljö

En god och säker arbetsmiljö är en viktig faktor för att skapa en produktiv och hållbar arbetsplats. För att uppnå detta måste alla anställda känna sig trygga, respekterade och värderade på jobbet. Beroende på den aktuella arbetsmiljön kan olika aspekter av en säker arbetsmiljö vara mer eller mindre viktiga. Exempelvis är fysisk säkerhet viktigare inom tillverkningsindustrin medan psykosocial säkerhet är avgörande inom vård- och omsorgssektorn. En god arbetsmiljö handlar dock alltid om att minsta gemensamma nämnare är uppfyllda, dvs. att alla anställda har ett minimum av skydd mot faror samtidigt som man erbjuder den stöd och de verktyg som behövs för att utföra jobbet på bästa möjliga vis.

Rätten att delta i fackliga aktiviteter

Rätten att delta i fackliga aktiviteter är en av de grundläggande rättigheterna som finns inom det svenska arbetslivet. Detta innebär att alla arbetstagare har rätt att delta i verksamhet som arrangeras av deras fackförening, oavsett om man är medlem eller inte. Förutom denna grundläggande rättighet till deltagande, har alla arbetstagare också rätt till information från facket och dess organisationer. Arbetsgivaren ska informera den anställde om vilka fackliga organisationer som finns på arbetsplatsen och hur man kan kontakta dem.

Rätten till lön, semester och pension

Varje anställd i Sverige har rätt till lön enligt avtalad månadslön, 13: e lön och semester. Semestern är på minst fem veckor per år och för att ta ut den helt, behöver man ha varit anställd i företaget i minst två år. I Sverige finns det också ett system med allmän pension som betalas ut från 65-års ålder. Förutom allmänna pensionsförmåner finns det andra tjänstepensionssystem, så kallade PPM-system (privata pensioner) som ofta ingår i avtalen mellan arbetsgivare och anställda.

Kategorier: Politik